משרד הבריאות - אגף בריאות השן - לאתר
משרד הבריאות - בדיקת מורשים לריפוי שיניים - לאתר
אתר הסתדרות רופאי השיניים בישראל - לאתר
העמותה הישראלית להשתלות שיניים - לאתר
שתלים בוויקיפדיה - לאתר