Smaller Default Larger

כיצד מתבצע שיקום על גבי שתלים?

Thumb3כאשר השתלים שהותקנו בפי המטופל סיימו את תהליך האוסטאואינטגרציה - קליטה ע"י העצם, ניתן להתחיל בביצוע השיקום. כיצד מתבצע השיקום ע"ג השתלים? אתייחס במאמר לשיקום של כתרים על גבי שתלים למרות שגם בביצוע תותבת מוברגת FIXED HYBRID או תותבת נשלפת, ניתן להשתמש ב 2 השיטות באופן דומה לביצוע השיקום.

יש שתי שיטות מקובלות:

1. שיטה ישירה: התקנת מבנים, לרוב מבצעים גם חריטה והתאמה שלהם לפה המטופל ואז לקיחת מידה. 

פגישה נוספת תהיה למדידת כיפות המתכת של הכתרים (המתכת שנמצאת מתכת לחרסינה של הכתר) ופגישה נוספת לבדיקת הכתרים והדבקתם למבנים שמחוברים לשתלים. כאשר מבצעים מספר שתלים יש קושי להגיע למצב שבו המבנים מקבילים אחד לשני ולכן השיטה לא מדוייקת כאשר מבצעים שיקום של מספר שתלים יחד.

2. שיטה בלתי ישירה: ראשית יבריג הרופא טרנספרים לשתלים. אלו אלמנטים מתכתיים שמאפשרים העברת המיקום המדוייק של השתלים בפה למעבדה. יש 2 צורות של שימוש בטרנספרים - שימוש בכף פתוחה או בכף סגורה. השימוש בכף סגורה קל מהיר ונוח יותר אך יש אומרים שהשימוש בכף פתוחה נותן תוצאה מדוייקת יותר (יש על כך ויכוחים). אנו מניחים בכף את חומר המטבע ללקיחת המידה ומניחים את הכף בפי המטופל. לאחר התקשות החומר שולפים את הכף כאשר הטרנספרים מקובעים בתוכה. לטרנספרים נחבר חלקי מתכת הנקראים אנלוגים. האנלוגים מוברגים או מוחדרים בלחץ (PRESS FIT) לטרנספרים והם ידמו את מיקום השתלים המדוייק במודל העבודה.

ברגע שיתקבל מודל עבודה עם אנלוגים בתוכו, יש לטכנאי את המידע אותו הוא צריך כדי להתחיל בתהליך ייצור השיקום. ראשית יבחרו המבנים המתאימים לשיקום (במקרה שלא ניתן להתאים מבנה סטנדרנטי, ניתן לייצר מבנה מיוחד ביציקה) הטכנאי יבצע חריטה של המבנים על לנקודה בה יהיו המבנים מקבילים אחד לשני. לאחר מכן ייצר את שלד המתכת של הכתרים והשלד ישלח למדידה ע"י הרופא. הרופא ירכיב את המבנים על השתלים בפי המטופל ויבדוק ששלד המתכת מתיישב בצורה פאסיבית (נכנס ויוצא ללא צורך בהפעלת כוח) וגם שהוא יושב האופן יציב על המבנים מבלי להתנדנד (ROCKING)

לאחר מדידת המתכת יחזור השלד למעבדה לביצוע החרסינה - שלב הביסק. בשלב זה יש לבחור את הצבע המתאים למטופל. הטכנאי יבנה את הצורה הרצויה של השיניים וישלח שוב לרופא לביצוע התאמות. הרופא ירכיב את הביסק בפי המטופל ויאזן אותו ויבדוק שצורת השיניים מקובלת על המטופל. לאחר מכן, ישלח הביסק לגימור וקבלת הגשר המוכן - גלזורה.

חדשות מעולם השתלים

שם:
דוא"ל:
כמה אצבעות לאדם (ידיים)?
ברישום לשירות זה הינך מאשר לקבל עדכונים בנושאי רפואה ודיוורים מהאתר

כניסת חברים